Frivillig i Nr. Broby Badminton

Tusind tak til alle frivillige i og omkring Nr. Broby Badmintonklub!

Kunne du også tænke dig at være en del af det frivillige team, der bærer klubben og udbyder aktiviteter til alle klubbens medlemmer? Så læs lidt om de forskellige opgaver, der er i klubben og tøv ikke med at melde dig på bunden af siden nedenfor.

Stævnetilmelding - alm. ungdom

 • Invitation på Facebook, samt evt. omdeling af sedler til træning. Modtagelse af tilmeldinger, samt endelig tilmelding på Badmintonplayer.dk. 1-2 personer, i alt ca. 4-6 timer pr. person.

Ungdomsturnering

 • Ved vores egne stævner, som vi typisk holder 1-2 af. Der skal koordineres hjælpere til f.eks. opsætning og nedtagning af net og dommerstole, dommerbord, præmieoverrækkelse, cafeteria/salgsvogn o.l. 4-8 personer, afh. af om stævnet afvikles i én eller 2 haller. Varighed ca. 2-10 timer pr. person.

Holdleder

 • Klubben tilmelder hold i de årgange, hvor der er spillere nok.
  Som holdleder står man for at indkalde spillere til holdkampene og koordinere kørsel.
  Til hjemmekampe har man ansvaret for afviklingen af kampene på dagen, indberetning af resultater, klargøring og oprydning i hallen.
  Det er ikke et krav at man er til stede under hver holdkamp, så længe der er andre forældre til at tage med. I den udstrækning det er muligt for trænerne at tage med, gør de naturligvis det, men det kan ikke garanteres at de er med hver gang.
  Tidsforbrug indkaldelse og koordinering af kørsel: 4-6 timer på en sæson.
  Dertil kommer den tid man evt. er med i hallen til holdkampene.

Begynderstævner

 • Invitation på Facebook, samt evt. omdeling af sedler til træning. Modtagelse af tilmeldinger til egne stævner. Er stævnet i andre klubber, sendes der typisk en mail til den arrangerende klub (evt. via Conventus). 1-2 personer i ca. 2-3 timer pr. person.
 • Er det os selv der holder stævne, så vil der være opgaver på dagen, hvor der skal bruges hjælpere. Opsætning/nedtagning af net, dommerstole, cafeteria/salgsvogn, inkl. forældrekaffe o.l. Program, dommerbord, præmier, opvarmning o.l. er sædvanligvis opgaver, som trænere og bestyrelse tager sig af. 2-4 personer i 4-5 timer.

Opstartsweekend

 • Fredag-Lørdag, med overnatning. Ankomst fredag ca. 16.30/17.00 - slut ca. 12.00 lørdag. Når dato er fastsat, skal invitation sendes ud på mail og evt. omdeles til træning - måske plakat på opslagstavlen. Modtage tilmeldinger. Koordinere aftensmad og morgenmad inkl. indkøb, samt sørge for forældre til at hjælpe - foruden overnatning, hvis de har spillere blandt de yngste. 3-6 personer ca. 5-6 timer pr. person + evt. overnatning.

Juleafslutning

 • Invitationer, koordinering af forplejning (f.eks. æbleskiver) o.l. 2-3 personer. Ca. 4-6 timer pr. person, inkl. timerne i hallen.

Sæsonafslutning

 • Sædvanligvis et éndags-arrangement - evt. ifm. sidste træningsaften (inden sommertræning). Spil og hygge, også gerne med forældre og søskende. Invitation, modtagelse af tilmeldinger og indkøb. ”Tradition” med pølser fra V. Hæsinge Slagterforretning og pølsebrød fra Byens Bager Broby. Opsætning af borde, grill m.m. Koordinering af forældre til at hjælpe. 3-4 personer, ca. 3-4 timer pr. person.

Broby Bad Camp

 • Træningslejr med overnatning, for alle spillere (alder og niveau) - også fra andre klubber. Sædvanligvis Skærtorsdag (ca. kl. 10) til Langfredag (ca. kl. 12.30). Invitationer - lægges på klubbens hjemmeside, og sendes til alle fynske klubber, samt diverse sociale medier for badminton. Koordinering - halbooking, trænere, forplejning, aktiviteter (udover træning), hjælpere o.l. 2-6 personer, ca. 4-6 timer pr. person + evt. overnatning på skolen.

Klubtur

 • Invitationer, lokation til evt. overnatning, tilmelding til stævne, kørsel o.l. Arrangementet er tænkt som en tur, som ikke kun har deltagelse af spillere, men også både forældre og evt. søskende. 3-4 ”Tovholdere” - tidsforbrug FØR, ca. 5-6 timer pr. person. UNDER, ca. 50 timer - inkl. overnatning, kørsel m.m.

Fredagstræning

 • Koordinering ift. hvilke fredage, hvor der tilbydes ekstra træning - frit spil, eller evt. trænere? Fællesspisning? 1-5 personer, afh. af spisning o.l. Tidsforbrug pr. gang, ca. 4-6 timer.

Bestyrelse

 • Består p.t. af 5 - Formand, kasserer, ungdomsformand og 2 menige medlemmer. 1 månedligt møde, ca. 10 om året. Desuden diverse opgaver, f.eks. opslag på hjemmeside og Facebook, indkøb, sponsoraftaler, koordinering af halleje, træner-kontakt, økonomi m.m. Tidsforbrug ca. 30-40 timer på årsbasis.

Motionshold

 • Pt. er opgaven besat, og varetages af Jimmi Kock. Koordinering af spil på banerne, én gang om ugen. Tidsforbrug, ca. 2 timer pr. gang.

Baneudlejning

 • Koordinere fordeling af ledige baner. Evt. annoncere muligheden for ledige baner på diverse medier m.m. 1-2 personer - tidsforbrug ca. 5-6 timer pr. sæson.

Forældrekontakt

 • Være klubbens kontakt til forældregrupperne på de forskellige årgange; Miniton, Sjov og Badminton og Alm. Ungdom. Lytte til evt. ønsker og behov, opfordre til ”frivillighed”, samt til at sætte aktiviteter i gang for de forskellige grupperinger (MiniTon, Sjov og Badminton og Alm. Ungdom) - gerne på tværs af årgange, niveau m.m. Det gælder både, hvis det indeholder badminton, eller det blot er en tur i biografen - det drejer sig om, at klubben gerne vil gøre mere for at styrke sammenholdet.

Hjælper til Nr. Broby Støtteforenings bankospil

 • Fremmøde i Nr. Broby Hallen hver 4. søndag kl. 16.30-22.
  Der stilles borde og stole op før spillet, samt ryddes væk igen efter spillet.
  Under spillet hjælper man med at kontrollere numre, når der er banko.
  Der er aftensmad inden spillet starter og det man kan drikke i løbet af aftenen.
  Der er løbende pauser til hjælperne
 • De søndage man ikke hjælper til, kan man spille gratis til selve bankospillet. De søndage man selv hjælper til, kan en anden person spille gratis. Der afholdes hvert år en fest for samtlige hjælpere. Tidsforbrug 60 timer pr. sæson.

Har du idéer til nye tiltag, forslag til ændringer eller bare gerne vil hjælpe så kontakt os gerne direkte eller send bestyrelsen en besked

Meld dig som frivillig

Close Menu