Om klubben

Nr. Broby Badmintonklub er en traditionsrig badmintonklub, som vægter det sociale såvel som det sportslige blandt medlemmerne. Alle vore trænere har flere års træner- og spillererfaring og er løbende på trænerkurser for at dygtiggøre sig. Klubben kan rumme spillere på alle niveauer - uanset om man kommer med ambitioner eller vil have det sjovt. Så hvis du har en badmintonspiller gemt i maven, er du velkommen i Nr.  Broby Badmintonklub.

Nr. Broby Badmintonklubs dataansvar

Nr. Broby Badmintonklub behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlig i Nr. Broby Badmintonklub:

Formand Per M. Rasmussen  tlf. 21 45 48 88 formand@nrbrobybadminton.dk

Kasserer Susanne G. Rasmussen       tlf. 61 77 23 50 susa61@live.dk

Nr. Broby Badmintonklubs retningslinjer for individuel- og holdturnering

Til spillere og forældre i Nr. Broby Badmintonklub er der herunder blevet udstykket nogle retningslinjer, hvori det tydeliggøres hvad man som kontingentbetaler har krav på.

Samtidig specificeres det også hvilke forventninger der er til spillere, forældre og holdledere i klubben.

Læs retningslinjerne for Nr. Broby Badmintonklub herunder.

Close Menu